Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1463856 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

thu van - ID: 1463856
 IP & Posted by:  116.193.67.50 on June 15, 2019 at 2:50am
 Updated by:  July 4, 2019 at 5:14pm
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được người phù hợp để chia sẽ niềm vui trong cuộc sống. Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim, đi du lịch và thích được tự do. Translate to English
 I Am:  Tôi nghĩ nếu có ai đó thật tâm có suy nghĩ như tôi, thì chúng ta tìm hiểu, sẽ thực tế và hiểu nhau hơn. Translate to English
 Looking For:  Tôi mong mình sẽ có một người Bạn cùng tôi tâm sự và cùng nhau chia sẽ với nhau những may mắn, Hạnh phúc cũng như trong cuộc sống, nếu có ý định kết bạn. Translate to English

Back | Send Email to thu van (ID: 1463856)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.