Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1464626 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

NLee - ID: 1464626
 IP & Posted by:  66.249.82.72 on June 28, 2019 at 5:23am
 Updated by:  June 29, 2019 at 9:11am
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  HCM
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được người bạn cùng chia sẻ buồn, vui, cùng nhau du lịch, cùng lắng nghe nhau Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, đi du lịch, nấu ăn Translate to English
 I Am:  Là người ít nói, trầm tính. Gặp mình sẽ hiẻu hơn về mình nè Translate to English
 Looking For:  Một người bạn hợp nhau thôi hà, còn tiến xa hơn nữa để tính sau hén Translate to English

Back | Send Email to NLee (ID: 1464626)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.