Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1464770 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

HọcDốt lắm - ID: 1464770
 IP & Posted by:  27.68.13.7 on July 1, 2019 at 6:37am
 Updated by:  July 28, 2019 at 5:36pm
 Gender:  Male
 Age:  51
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  ngắn : Cố gắng tìm ra dược một người làm quen Đã quen rồi cố gắng lắm dể duôc hạp tính với người ấy Translate to English
 Free Time:  thich nhất là di du lich ngắn ngày nếu di 1 mình Rất vui khi dược di với người thân thuong nào dó Translate to English
 I Am:  hiền thôi ngay thẳng dôi khi mich lòng Tự trọng Translate to English
 Looking For:  Cũng na ná như mình la ok Chuc mọi nguoi trong VF tìm dược ý trung nhân họp với mình Translate to English

Back | Send Email to HọcDốt lắm (ID: 1464770)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.