Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1465233 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kathy Phạm - ID: 1465233
 IP & Posted by:  113.172.139.1 on July 6, 2019 at 2:03am
 Updated by:  January 7, 2020 at 3:58pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  giáo viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  sẽ trở thành người khôn ngoan Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc và đi du lịch Translate to English
 I Am:  hay nắng mưa,vui vẻ nhưng dễ giận nếu mọi thứ làm tôi mệt mỏi! Translate to English
 Looking For:  Một người bạn để có thể tâm sự như bạn thân nhất Translate to English

Back | Send Email to Kathy Phạm (ID: 1465233)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.