Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1465286 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

tim ban doi - ID: 1465286
 IP & Posted by:  14.252.150.195 on July 7, 2019 at 2:30am
 Updated by:  August 12, 2019 at 5:48am
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  TP Tây Ninh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nói sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Noi sau Translate to English
 Free Time:  Noi sau Translate to English
 I Am:  tôi là người không vướng bận hôn nhân và con cái Translate to English
 Looking For:  NGHIEM TUC TIM BAN DOI(cong cin cong cam.cau nam cau .cin nam cay)vui long ll voi T nhe.cam on cac ban da xem qua hs cua T nha( ưu tiên Thư có hình,xin loi T ket ban tim hieu nguoi hon tuoi.) Translate to English

Back | Send Email to tim ban doi (ID: 1465286)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.