Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1465776 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Duyên số - ID: 1465776
 IP & Posted by:  66.249.82.64 on July 14, 2019 at 10:40pm
 Updated by:  July 16, 2019 at 1:22am
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nha Trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống đơn giản cho đời thanh thản! Translate to English
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, du lịch với bạn bè! Translate to English
 I Am:  Hòa đồng - Tôn trọng - Vui vẻ! Translate to English
 Looking For:  Duyên số...Chúc các bạn tìm dc hp wa trang web này! Goodluck!!! Translate to English

Back | Send Email to Duyên số (ID: 1465776)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.