Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1466218 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trang - ID: 1466218
 IP & Posted by:  14.236.203.117 on July 20, 2019 at 11:15pm
 Updated by:  December 26, 2019 at 4:58pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cam ranh
 State/Province:  Australian Capital Territory
 Zip:  4478
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu dài: có con ,mục tiêu ngắn : tìm bạn đời kết hôn Translate to English
 Free Time:  Lướt Facebook, truy cập tin tức Translate to English
 I Am:  Là người chung thủy,hòa đồng, thấu hiểu,biết cảm thông những cái khó khăn người khác Translate to English
 Looking For:  Biết thương yêu người phụ nữ của mình,giúp đỡ bạn đời,biết chăm lo hạnh phúc chung. Translate to English

Back | Send Email to Trang (ID: 1466218)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.