Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1466340 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh Phương - ID: 1466340
 IP & Posted by:  66.249.82.68 on July 22, 2019 at 3:26pm
 Updated by:  July 22, 2019 at 6:31pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  Xem phim và làm công tác thiện nguyện Translate to English
 I Am:  Vui vẻ. Có lòng vị tha Translate to English
 Looking For:  Trung thực chung thủy Translate to English

Back | Send Email to Thanh Phương (ID: 1466340)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.