Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1466353 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh Đào - ID: 1466353
 IP & Posted by:  73.144.106.228 on July 22, 2019 at 8:53pm
 Updated by:  August 11, 2019 at 5:05pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Cuộc sống ổn định Translate to English
 Free Time:  Vui vui thì “hét” vài bản nhạc gọi là ...buồn buồn thì xem hài để cười cho qua ngày tháng ... Translate to English
 I Am:  Giản dị Translate to English
 Looking For:  Có ai “rảnh” để cho tui nhéo một cái hông vậy ta ??? Translate to English

Back | Send Email to Thanh Đào (ID: 1466353)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.