Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1466940 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thu - ID: 1466940
 IP & Posted by:  174.86.106.220 on July 30, 2019 at 4:34am
 Updated by:  August 26, 2019 at 5:56am
 Gender:  Female
 Age:  55
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Mehlview
 State/Province:  Missouri
 Zip:  63128
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nội trợ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Trước là ban, nếu họp sẽ tính xa hon Translate to English
 Free Time:  Đi gym, làm vườn, nấu ăn, du lịch, sửa nhà Translate to English
 I Am:  Trên trung bình mọi phương điện Translate to English
 Looking For:  Đạo đức,thành thật, hiểu biết, lịch sự, chung thủy, tài chính vửng, không vủớng bận. Vui lòng đừng gởi tin nhắn cho tôi nếu bạn chưa sẳn sàng cho một sự tìm kiếm một người đàn bà và chỉ một cho cuộc đời còn lại của bạn.Cám ỏn bạn Translate to English

Back | Send Email to Thu (ID: 1466940)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.