Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467147 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tiger_hiền - ID: 1467147
 IP & Posted by:  27.74.143.137 on August 2, 2019 at 8:00am
 Updated by:  September 15, 2019 at 9:15am
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Zip:  +840768297203
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nội trợ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu dài là tìm lại những gì mình đã làm mất, còn ngắn là nắm giữ nhữn gì mình sắp có . Translate to English
 Free Time:  Thêu tranh chữ thập ngồi nghe nhạc hay xem phim hài hoac hoạt hình Translate to English
 I Am:  Không thể tự nói về mình được, hãy trò chuyện rồi các anh chị hay các bạn tự nhận xét nhé Translate to English
 Looking For:  ...., ..... ,......, .... . Translate to English

Back | Send Email to Tiger_hiền (ID: 1467147)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.