Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467174 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nga Nguyen - ID: 1467174
 IP & Posted by:  113.172.192.226 on August 2, 2019 at 7:54pm
 Updated by:  August 4, 2019 at 2:44am
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn để tâm sự nếu hợp sẽ tiến xa Translate to English
 Free Time:  Xem phim ,nghe nhạc ,đi du lịch ,đi chùa Translate to English
 I Am:  Thât thà ít nói sống nội tâm Translate to English
 Looking For:  Chân thật trong cuộc sống cũng như trong tình cảm biết lo cho gia đình Translate to English

Back | Send Email to Nga Nguyen (ID: 1467174)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.