Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467290 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh ha - ID: 1467290
 IP & Posted by:  66.249.84.67 on August 5, 2019 at 1:31am
 Updated by:  October 28, 2019 at 7:58am
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Wesminster
 State/Province:  California
 Zip:  92703
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Driver
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm tri kỷ tâm sự cuộc sống ở vn. Có niềm vui lành mạnh để đứng vững trước mọi cám dỗ không lành mạnh Translate to English
 Free Time:  Đọc tin tức, chăm sóc xe Translate to English
 I Am:  Rất cầu toàn,nghiêm túc trong công việc& tình cảm thật lòng. Translate to English
 Looking For:  Dễ thương,trắng,tâm lý, chung thủy và không đùa vui. Translate to English

Back | Send Email to Thanh ha (ID: 1467290)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.