Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467402 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mắt biếc - ID: 1467402
 IP & Posted by:  171.254.227.180 on August 6, 2019 at 8:55pm
 Updated by:  February 1, 2020 at 8:05pm
 Gender:  Female
 Age:  20
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Chăm chỉ làm việc để hướng tới tương lai Translate to English
 Free Time:  Thăm người thân, học món ăn mới, cafe với bạn Translate to English
 I Am:  Hiền, vui vẻ, dễ hoà đồng, chịu khó, biết làm việc nhà giúp ba mẹ từ khi còn đi học. Translate to English
 Looking For:  Hiền, chịu khó, lương thiện. Translate to English

Back | Send Email to Mắt biếc (ID: 1467402)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.