Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467458 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyenlam - ID: 1467458
 IP & Posted by:  42.118.214.70 on August 7, 2019 at 3:45pm
 Updated by:  November 21, 2019 at 3:26pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Vĩnh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Giáo viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Muốn tìm một người bạn có thể hiểu và thông cảm, Translate to English
 Free Time:  Xem phim ,nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Tính tình rất đơn giản không thích giả tạo, cũng có thể coi như là một người vui tính Translate to English
 Looking For:  Một người bạn chân thành, có thể chia sẻ nhiều việc trong cuộc sống Translate to English

Back | Send Email to Nguyenlam (ID: 1467458)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.