Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467570 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Gemi - ID: 1467570
 IP & Posted by:  42.118.214.67 on August 9, 2019 at 8:13am
 Updated by:  August 9, 2019 at 5:40pm
 Gender:  Lesbian
 Age:  26
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Biên hòa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Sales
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Vẻ đẹp phức tạp nhìn vào là bế tắc Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim Translate to English
 I Am:  Sống thiên về tình cảm, ít nói nhưng hài hước, lãng mạng, chân thành Translate to English
 Looking For:  Muốn 1 người giản dị,lắng nghe, bên cạnh mình mãi Translate to English

Back | Send Email to Gemi (ID: 1467570)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.