Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467858 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thi Thi - ID: 1467858
 IP & Posted by:  113.188.167.206 on August 13, 2019 at 7:32pm
 Updated by:  August 15, 2019 at 5:52pm
 Gender:  Female
 Age:  20
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Sinh viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được một người bạn, trò chuyện, nếu phù hợp có thể tìm hiểu. sau đó có thể kết hôn. Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, nghe nhạc. Translate to English
 I Am:  Là người thẳng tính, đảm đang. Translate to English
 Looking For:  Biết quan tâm, có trái tim ấm áp. Translate to English

Back | Send Email to Thi Thi (ID: 1467858)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.