Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467949 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Duong T - ID: 1467949
 IP & Posted by:  142.129.64.101 on August 15, 2019 at 2:47am
 Updated by:  August 18, 2019 at 4:41pm
 Gender:  Male
 Age:  47
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Santa Monica
 State/Province:  California
 Zip:  90064
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Train Tech Of Los A
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Hy Vọng có một người bạn chân tình ... Translate to English
 Free Time:  Tập thể duc , nghe nhac trữ tình và thời sự .... Translate to English
 I Am:  Thời gian trôi qua quá nhanh , Đời người cũng trôi nhanh như thời gian vì thế mình không nên nghì hoặc làm những điều vô vị .... Translate to English
 Looking For:  Những người bạn chân tình và một người bạn đời dễ thương và hiểu biết là mình cảm thấy hạnh phúc rồi ... Translate to English

Back | Send Email to Duong T (ID: 1467949)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.