Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1468299 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Man For You - ID: 1468299
 IP & Posted by:  101.99.41.170 on August 20, 2019 at 8:15pm
 Updated by:  August 23, 2019 at 8:31pm
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Doanh nghiệp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Một tri kỉ để cùng đi đến chân trời góc biển. Hướng đến cuộc sống an nhiên, thanh bình. Định hướng cho doanh nghiệp phát triển đúng hướng & vì mục đích xã hôi. Translate to English
 Free Time:  Dành cho con cái, nhà cửa, cafe, thể thao, đọc sách, nghe nhạc. Translate to English
 I Am:  Một người bình thường đủ để bạn thích. Translate to English
 Looking For:  Bạn gái cởi mở & biết chia sẻ để trở thanh bạn tâm giao hoặc tri kỉ. Translate to English

Back | Send Email to Man For You (ID: 1468299)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.