Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1468308 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kally - ID: 1468308
 IP & Posted by:  14.161.248.114 on August 20, 2019 at 11:00pm
 Updated by:  June 24, 2020 at 4:55pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hiểu và kết hôn! Find bf and then get married Translate to English
 Free Time:   Đoc sách,đi siêu thị mua đồ đạc,gặp gỡ bạn bè xem Phim hay cà phê chém gió! Translate to English
 I Am:  Vui vẻ,hoà đồng,thương người nghèo khó,yêu trẻ con,yêu động vật!Happy, sociable, loving poor people, loving children, loving animals! Translate to English
 Looking For:  Goodness,good heart!chỉ mong gặp được người đàn ông chung thuỷ,hết lòng hết dạ yêu thương ta. Translate to English

Back | Send Email to Kally (ID: 1468308)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.