Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1468323 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

trungthuc - ID: 1468323
 IP & Posted by:  123.22.193.177 on August 21, 2019 at 12:52am
 Updated by:  August 21, 2019 at 4:27pm
 Gender:  Female
 Age:  51
 Height:  Will tell you later
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sa dec
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  vien chuc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn chia sẽ lúa vui buồn nếu có duyên sẽ tiến xa hơn..... Translate to English
 Free Time:  Đi bộ, xem ti vi, sieu thị, nấu ăn vv... Translate to English
 I Am:  Trung thực,trung thủy, hiền, thật thà, vui vể, thông cãm vị tha, lắng nghe, học hỏi.... Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn có cùng ý nghĩ giống mình từ 52 đến 58 tuổi cám ơn bạn đã xem. Translate to English

Back | Send Email to trungthuc (ID: 1468323)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.