Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1468704 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

0843.... - ID: 1468704
 IP & Posted by:  125.214.56.107 on August 27, 2019 at 3:47pm
 Updated by:  September 13, 2019 at 8:51am
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  N
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:   Kết hôn. Translate to English
 Free Time:   Du lịch... Translate to English
 I Am:   Vui vẻ, trầm tính, lãng mạn, nghiêm túc trong chuyện tình cảm... Translate to English
 Looking For:   Một người đàn ông đứng đắn, nghiêm túc trong chuyện tình cảm, là người miền nam, xin đừng làm mất thời gian của nhau và xin đừng làm tổn thương nhau, cảm ơn . ĐT : (084) ba 634 tám 024 bốn Translate to English

Back | Send Email to 0843.... (ID: 1468704)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.