Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1468795 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bích Thuỷ - ID: 1468795
 IP & Posted by:  27.74.241.133 on August 28, 2019 at 8:43pm
 Updated by:  October 25, 2019 at 1:53am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 Zip:  84
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Nhân viên kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Kết hôn Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, đi ăn uống cùng bạn bè Translate to English
 I Am:  Sâu sắc, vui vẻ và hoà đồng. Nghiêm túc trong các mối quan hệ. Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông hiền, tình cảm và chân thành trong tình cảm. Nếu thực sự nghiêm túc thì hãy gửi mail về cho tôi! Cảm ơn bạn đã xem profile của tôi. Translate to English

Back | Send Email to Bích Thuỷ (ID: 1468795)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.