Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1469017 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngọc Hạ - ID: 1469017
 IP & Posted by:  171.225.252.83 on September 2, 2019 at 4:23am
 Updated by:  December 4, 2019 at 6:22pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Kiên Giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn đời... Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, làm việc nhà, đọc báo,nghe nhạc... Translate to English
 I Am:  Tôi là một người chưa quen...hiền lành, chân thật... Translate to English
 Looking For:  Chân thật, hiền, nghiêm túc... Translate to English

Back | Send Email to Ngọc Hạ (ID: 1469017)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.