Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1469418 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

nmh - ID: 1469418
 IP & Posted by:  113.161.53.105 on September 9, 2019 at 9:17pm
 Updated by:  September 10, 2019 at 5:32pm
 Gender:  Male
 Age:  41
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  TPHCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Supervisor
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ổn định mọi thứ Translate to English
 Free Time:  Lướt web, xem tin tức, cafe ... Translate to English
 I Am:  Tôi không đủ giàu để người ta chú ý - Không đủ đẹp để người ta quan tâm - Nhưng Tôi đủ tự tin, giàu lòng nhân ái và đủ chân thành để đến với ai đó Translate to English
 Looking For:  Nữ tính, giàu lòng vị tha, hướng về gia đình, ... Translate to English

Back | Send Email to nmh (ID: 1469418)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.