Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1469706 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Long Quan - ID: 1469706
 IP & Posted by:  115.78.230.70 on September 15, 2019 at 7:55pm
 Updated by:  September 18, 2019 at 3:50pm
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống tốt, sức khỏe tốt, yêu đời, yêu thương và được yêu Translate to English
 Free Time:  Thư giãn, thể thao, đi du lịch Translate to English
 I Am:  Đẹp trai 'cả trong lẫn ngoài"! Hihi, tình cảm, dễ gần và có khiếu hài hước Translate to English
 Looking For:  Chân thành, tự tin, có định hướng cho tương lai và giàu tình cảm Translate to English

Back | Send Email to Long Quan (ID: 1469706)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.