Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1469824 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Như Quỳnh - ID: 1469824
 IP & Posted by:  113.161.82.227 on September 17, 2019 at 11:16pm
 Updated by:  September 18, 2019 at 3:26pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  TP.HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kế Toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Married
 My goal:  Người vô tình vẽ hoa vẽ lá, Ta vô tình tưởng đó là mùa xuân Người vô tình cầm tay ta 1 chút, ta vô tình tưởng đó là tình yêu Translate to English
 I Am:  Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ, anh nhỉ? Translate to English
 Looking For:  Vui tính, trầm lắng nhưng sâu sắc Translate to English

Back | Send Email to Như Quỳnh (ID: 1469824)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.