Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1470708 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bichliendao - ID: 1470708
 IP & Posted by:  1.53.55.244 on October 3, 2019 at 7:05am
 Updated by:  December 5, 2019 at 4:05pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bien hoa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Luôn vui vẻ.mạnh khỏe Translate to English
 Free Time:  Du lịch và nấu ăn Translate to English
 I Am:  Chăm chỉ.nhiệt tình.sống chân thật.ghét giả dối,hay thương người khốn khổ Translate to English
 Looking For:  Chung thủy.chân thật,có trái tim nhân hậu Translate to English

Back | Send Email to Bichliendao (ID: 1470708)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.