Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1471651 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tracy Tran - ID: 1471651
 IP & Posted by:  1.53.170.120 on October 18, 2019 at 5:28pm
 Updated by:  October 19, 2019 at 7:26pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kế toán
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 Free Time:  Đọc sách, học ngôn ngữ mới, nghe nhạc, du lịch,... Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, hòa đồng và thích sự chân thành, thẳng thắn,... Translate to English
 Looking For:  Không hút thuốc,có công việc ổn định, biết quan tâm và chăm sóc gia đình, biết tôn trọng lẫn nhau, chân thành, cao ^^ Translate to English

Back | Send Email to Tracy Tran (ID: 1471651)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.