Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1472115 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mỹ Dung - ID: 1472115
 IP & Posted by:  118.68.247.166 on October 26, 2019 at 9:06pm
 Updated by:  November 16, 2019 at 6:12pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm nguoi yêu . Thiệt thà . De thuong . Tự lập . Ko gia trưởng . Translate to English
 Free Time:  Di làm . Nghe nhạc . Xem phim .và đọc sách Translate to English
 I Am:  Dễ xúc động,nói chuyện dễ thương,thích ăn nhưng ăn k nhiều. Translate to English
 Looking For:  30~40 nếu hợp sẽ nghĩ đến hôn nhân Translate to English

Back | Send Email to Mỹ Dung (ID: 1472115)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.