Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1472619 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

BanDongHanh - ID: 1472619
 IP & Posted by:  158.36.153.34 on November 4, 2019 at 10:20pm
 Updated by:  November 5, 2019 at 3:55pm
 Gender:  Male
 Age:  52
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Alta
 Country:  Norway
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  NVKT
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn đồng hành đi hết quảng đường còn lại Translate to English
 Free Time:  Cafe với bạn, rất thích du lịch khám phá những cảnh đẹp Translate to English
 I Am:  Đơn giản có sao nói vậy, dể hòa đồng Translate to English
 Looking For:  Một người biết quan tâm chia sẽ và thích khám phá 5 châu Translate to English

Back | Send Email to BanDongHanh (ID: 1472619)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.