Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1473019 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Anh 3 cô đơn - ID: 1473019
 IP & Posted by:  66.249.82.70 on November 9, 2019 at 3:41pm
 Updated by:  November 15, 2019 at 2:01am
 Gender:  Male
 Age:  33
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Rạch giá
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hiểu sẽ nói sau Translate to English
 Free Time:  Lướt web và đi du lịch Translate to English
 I Am:  Hoà đồng vui vẻ và hài hước Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn nữ cùng nhau tìm hiểu Translate to English

Back | Send Email to Anh 3 cô đơn (ID: 1473019)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.