Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1473089 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Teacher 1977 - ID: 1473089
 IP & Posted by:  69.157.46.82 on November 10, 2019 at 9:57pm
 Updated by:  April 9, 2020 at 8:57pm
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Mississauga
 State/Province:  Ontario
 Zip:  L5B 0C6
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Educator/Thầy Giáo
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  I'm an FDK (Full Day Kindergarten) Teacher in Peel. Tôi là Giáo Viên Mẫu Giáo Trọn Ngày trong vùng Peel. I co-teach alongside a DECE (Designated Early Childhood Educator) on a daily basis. I'm highly goal oriented and people often say that I'm "too fast" and "too smart" (which is true to a certain depth and extent)..... Translate to English
 Free Time:  Trang trí (lại) nhà cửa, shopping at my favourite store(s) on a weekly basis, day dreaming, watching Netflix, playing video games, online, ongoing research of the housing market (via studying overall trend charts and real estate sold listings), chatting/texting, talking on the phone for hours on end, nghe nhạc radio, và chăm sóc bản thân..... Translate to English
 I Am:  A perfectionist who is genuinely sincere with zero tolerance for rude/disrespectful peeps, trình độ, cao học, sự nghiệp ổn định, đa tài, chử nghĩa phong phú, bản lĩnh, lập trường, kỷ tính, thẳng thắng, thích tiết kiệm (nhưng không kẹo), sống nội tâm, hiền lành, tình cảm, dễ gần, và tế nhị (trong cuộc đời tràn đầy quá nhiều giông bão, sóng gió, và khó khăn của mỗi ngày). Tiền nhiều muốn thật nhiều nữa, vậy chưa đủ chưa thấm (not that I'm too greedy by any stretch of your imagination). My Vietnamese is awesomely good for someone who has been living in Canada for the past 30 years (wouldn't you agree?)..... Translate to English
 Looking For:  Nothing super special. Không có tiêu chuẩn gì đặc biệt và nổi bật cả. Không kén chọn cho lắm. Are you my soulmate? Am I your soulmate? Đơn giản là cầu chúc cho chính mình sẽ gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc nho nhỏ. Mến chào thân thương và hẹn gặp lại sau nhé (99.9% pure love)..... Translate to English

Back | Send Email to Teacher 1977 (ID: 1473089)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.