Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1473287 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Julie - ID: 1473287
 IP & Posted by:  101.112.21.156 on November 13, 2019 at 8:01pm
 Updated by:  November 22, 2019 at 4:44pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Finance
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mở được biz riêng cho mình . Translate to English
 Free Time:  Đọc sách , nghe nhạc Piano , đi bơi. Translate to English
 I Am:  Luôn thích những gì đơn giản nhất nhưng phải chân thành nhất . Translate to English
 Looking For:  Không phân biệt ai cả , Đến với nhau bằng sự chân thành nhất bạn sẽ nhận lại điều tuyệt vời nhất . Translate to English

Back | Send Email to Julie (ID: 1473287)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.