Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1473323 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trần Long - ID: 1473323
 IP & Posted by:  115.79.238.195 on November 14, 2019 at 6:02am
 Updated by:  November 14, 2019 at 5:47pm
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân Viên
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Kiếm tiền, tìm được người phù hợp, ổng định cuộc sống.... Translate to English
 Free Time:  vi tính....gặp gỡ bạn bè..... Translate to English
 I Am:  vui tính, hòa đồng, thẳng thắng...... Translate to English
 Looking For:  nữ tính, dịu dàng, biết quan tâm, thông cảm....... Translate to English

Back | Send Email to Trần Long (ID: 1473323)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.