Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1473411 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tuyết Vân - ID: 1473411
 IP & Posted by:  1.53.114.94 on November 15, 2019 at 6:10pm
 Updated by:  November 16, 2019 at 4:24pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán nhỏ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mục tiêu đài hạn Translate to English
 Free Time:  Dọn dẹp, đọc tin tức, nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Không đẹp nhưng chân thành Translate to English
 Looking For:  Từ 45 trở lên. Chân thành. Vui vẻ. Thích trẻ con. Không gia trưởng. Không đùa giỡn trong tình yêu Translate to English

Back | Send Email to Tuyết Vân (ID: 1473411)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.