Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1476240 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thùy - ID: 1476240
 IP & Posted by:  171.231.240.146 on January 6, 2020 at 9:51pm
 Updated by:  January 7, 2020 at 3:45pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Quang Nam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kế Toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được bạn đời lâu dài và đi đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, xem tin tức, lâu lâu tụ tập bạn bè Translate to English
 I Am:  Người nghiêm túc trong chuyện tình cảm, vui vẻ, chân thành, nói chuyện sẽ hiểu nhiều hơn Translate to English
 Looking For:  Tìm kiếm một mqh lâu dài, chung thủy, chân thật ko giả dối, quan tâm chăm sóc gia đình. Translate to English

Back | Send Email to Thùy (ID: 1476240)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.