Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1476302 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

🏅HONEST☆BOY - ID: 1476302
 IP & Posted by:  103.199.36.251 on January 7, 2020 at 7:21pm
 Updated by:  January 13, 2020 at 6:40am
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  finance&banking
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  🎈🎈🎈Tìm nữa mảnh ghép của đời mình💑💑💑, xây dựng mái ấm nhỏ👨‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👧‍👧...🎀🎀🎀 Translate to English
 Free Time:  🎼🎼🎼🎶🎶🎶Đọc báo, chơi nhạc, du lịch🎧🎧🎧🔊🔊🔊... zalo trò chuyện không chín tám một, sáu hai, ba chín, tám sáu nhé... Translate to English
 I Am:  Hiền, chân thành, hòa đồng, đôi khi khá hài hước...👬👬👬yêu trẻ con👫👫👫...quý mến người cao niên....💖💖💖 Translate to English
 Looking For:  💆‍♂️💆‍♂️💆‍♂️Hòa đồng, thủy chung, hiểu chuyện, cảm thông và sẻ chia...💆‍♀️💆‍♀️💆‍♀️ Translate to English

Back | Send Email to 🏅HONEST☆BOY (ID: 1476302)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.