Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1476904 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Joey Chong - ID: 1476904
 IP & Posted by:  27.246.199.126 on January 18, 2020 at 11:42am
 Updated by:  January 18, 2020 at 4:46pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Thành công về mọi thứ Translate to English
 Free Time:  Đi du lịch Translate to English
 I Am:  Hoà đồng,rất tâm lý,có thể làm bạn với tất cả,lễ phép,thông minh. Translate to English
 Looking For:  Thật lòng và không thích dối trá.từ từ sẽ tìm hiểu sau,không ai tốt trọn vẻn cả hi hi. Translate to English

Back | Send Email to Joey Chong (ID: 1476904)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.