Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1477035 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tình-Hoài-Niem - ID: 1477035
 IP & Posted by:  171.240.148.160 on January 20, 2020 at 11:00pm
 Updated by:  January 21, 2020 at 3:19am
 Gender:  Male
 Age:  58
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Kansas
 State/Province:  Kansas
 Zip:  66212
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  làm thiện nguyện
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Bạn gái chân thành , đi đến duyên phận , tùy duyên Translate to English
 Free Time:  Làm việc nên làm , tiếp giúp người cùng khổ trả nợ áo cơm Translate to English
 I Am:  Tùy người đối diện , tùy người nhận thức Translate to English
 Looking For:  Đồng cảm để đồng hành cho khoản đời còn lại , không phân biệt giàu ngheo hay nhan sắc , có nhận thức và chấp nhận tự nguyện tha thiết chân thành Translate to English

Back | Send Email to Tình-Hoài-Niem (ID: 1477035)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.