Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1477044 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

MỸ ĐỨC - ID: 1477044
 IP & Posted by:  116.106.14.204 on January 21, 2020 at 1:57am
 Updated by:  January 21, 2020 at 3:18am
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Một madam dễ chịu, thương ck con, gia đình hạnh phúc, mạnh khỏe Translate to English
 Free Time:  Chơi tennis, chạy bộ uống cafe, nghe nhạc và đi dạo Translate to English
 I Am:  Hiền, thẳng thắn, vui vẻ, có khiếu hài hước Translate to English
 Looking For:  Chân thành, cởi mở, vị tha Translate to English

Back | Send Email to MỸ ĐỨC (ID: 1477044)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.