Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1478336 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

thúy hoa phạ - ID: 1478336
 IP & Posted by:  171.239.248.164 on February 4, 2020 at 8:20am
 Updated by:  February 16, 2020 at 9:51pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Đi ăn hoạt du lịch cùng bạn bè Translate to English
 I Am:  Vui vẻ hòa đồng ,yêu màu tím ,và động vật chó mèo,ko chin ba tám mọt sau nam bay mot bon Translate to English
 Looking For:  Chung thủy ,vui vẻ hòa đồng cao trên 1m7 ,nghiêm túc sẽ tiến xa hơn Translate to English

Back | Send Email to thúy hoa phạ (ID: 1478336)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.