Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1478568 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Dang di tim em - ID: 1478568
 IP & Posted by:  73.90.192.127 on February 8, 2020 at 1:18pm
 Updated by:  February 15, 2020 at 11:04am
 Gender:  Male
 Age:  55
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Denver
 State/Province:  Colorado
 Zip:  85455
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  NAIL
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm vợ de ket hon tương lai, trước mắt kết bạn tìm hiêu Translate to English
 Free Time:  xem phim hài, ca nhạc Translate to English
 I Am:  hiền vui tính, thẳng tính, mồ côi cha mẹ. tự lập 1 mình từ nhỏ, đã 1 lần vỡ nát con tim Translate to English
 Looking For:  Hiền, trung thực, thiên chúa giáo, không vướng bận con cái… sẳn sàng tiến đén hôn nhân…..xin đừng làm phiền nếu chỉ quen choi, đùa giỡn làm mất thời gian của nhau….. Translate to English

Back | Send Email to Dang di tim em (ID: 1478568)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.