Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1478664 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

hoanglannguyen - ID: 1478664
 IP & Posted by:  116.108.6.46 on February 11, 2020 at 12:05am
 Updated by:  February 13, 2020 at 4:15pm
 Gender:  Female
 Age:  55
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nội trợ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  tìm một người bạn để chia sẻ lúc vui buồn Translate to English
 Free Time:  trang hoàng nhà cửa,nấu những món ăn ngon để thưởng thức trong gia đình Translate to English
 I Am:  tôi là một người hiền,vui tánh,đồng cảm với những cảnh đời bất hạnh Translate to English
 Looking For:  một người bạn có lòng nhân hậu,yêu thú vật,biết xót thương những người có số phận không may Translate to English

Back | Send Email to hoanglannguyen (ID: 1478664)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.