Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1478688 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bất-hạnh - ID: 1478688
 IP & Posted by:  27.3.8.10 on February 11, 2020 at 7:25am
 Updated by:  February 11, 2020 at 4:27pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tphcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nails
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn đồng cảm. Chia sẻ buôn vui. Translate to English
 Free Time:  Dọn dẹp nhà cửa. Translate to English
 I Am:  Tôi là một người bất hạnh từ nhỏ. Do bị sốt bại liệt nên chân tôi đã bị khuyết tật. Tôi vẫn đi lại và làm việc đc. Nhưng cuộc đời buồn tủi thân.Cô đơn. Tôi sống tự lập từ nhỏ. Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn đồng cảm biết chia sẻ buồn vui. Biết yêu thương người kém may mắn như tôi. Nghiêm túc. Xin cảm ơn. Translate to English

Back | Send Email to Bất-hạnh (ID: 1478688)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.