Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1478810 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bich - ID: 1478810
 IP & Posted by:  171.248.4.254 on February 13, 2020 at 4:58am
 Updated by:  February 17, 2020 at 10:43pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nhân viên bán hàng
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Lâu dài Translate to English
 Free Time:  Xem phim đi chua Translate to English
 I Am:  Vui vẻ hoa đồng thật thà Translate to English
 Looking For:  Trung thật Biết lo gd vui vẻ hoà đồng nếu nạn nghiêm túc thì hãy gửi e-mail cho tôi ko thi xin đừng gửi email . Thanks 😊😊 Translate to English

Back | Send Email to Bich (ID: 1478810)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.