Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1478848 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Doan Trung - ID: 1478848
 IP & Posted by:  118.69.224.199 on February 13, 2020 at 11:07pm
 Updated by:  February 14, 2020 at 4:14pm
 Gender:  Male
 Age:  34
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kỹ sư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiếm một người phù hợp với mình. Có một gia đình nhỏ. Sống vui vẻ hạnh phúc. Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim, đọc báo, chơi thể thao Translate to English
 I Am:  Trầm tính, hòa đồng, vui vẻ. Translate to English
 Looking For:  Một người con gái dễ nhìn, hiểu mình. Và biết lo lắng cho gia đình. Sống có trách nhiệm. Translate to English

Back | Send Email to Doan Trung (ID: 1478848)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.