Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1480555 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kim anh - ID: 1480555
 IP & Posted by:  171.232.137.33 on March 22, 2020 at 6:20am
 Updated by:  March 24, 2020 at 5:56pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Biên Hoà
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nv
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống và làm những gì mình cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc ... Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc , nấu ăn .... Translate to English
 I Am:  Vui vẻ , hoà đồng và rất dễ gần 🤗 đã có 2 con gáii 🤗 Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông chân thành , biết chia sẻ và yêu gia đình .... Translate to English

Back | Send Email to Kim anh (ID: 1480555)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.