Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1480713 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nang Ha - ID: 1480713
 IP & Posted by:  210.245.31.3 on March 25, 2020 at 3:23am
 Updated by:  March 25, 2020 at 4:48pm
 Gender:  Male
 Age:  56
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  VNV
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Làm việc kiếm tiền để nghỉ ngơi sau này Tìm một người để làm bạn try kỷ dài lâu. Translate to English
 Free Time:  Café, bơi lội, xem phim, nghe nhạc, du lịch. Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, Hòa nhã, Chân thành. Không vướng bận gia đình. Translate to English
 Looking For:  Hiền hậu, Hòa nhã, Chân thành. Không vướng bận gia đình. Translate to English

Back | Send Email to Nang Ha (ID: 1480713)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.