Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1480724 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

ế vuotthoigian - ID: 1480724
 IP & Posted by:  115.75.215.159 on March 25, 2020 at 6:43am
 Updated by:  March 25, 2020 at 5:07pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân Viên
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 I Am:  Vui vẽ dễ hòa đồng, trước giờ vẫn độc thân không vướng bận Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn đời tuổi cũng đã nhiều nên không có yêu cầu hay điều kiện gì chỉ mong hợp nhau là tốt rồi Translate to English

Back | Send Email to ế vuotthoigian (ID: 1480724)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.